4906146609627136 bonheurbonjour。圓咕look生活百貨👀 【日本直送 DENT FINE 日本兒童牙線棒 (1包50入)】 大人要注重牙齒健康🦷小朋友都要架👶🏻哩款台灣製造既日本兒童既牙線棒,一包有5️⃣隻顏色,小朋友見到更加鐘意👍🏻 小朋友牙罅疏👧🏻每次食完野牙縫好多時會痴住菜同肉🍽️ 好多小朋友都唔太用牙線覺得麻煩成日偷懶唔用😔 而大人用既牙線棒尾部尖尖的又怕危險😩 同埋使用既牙線通常比較粗,整體的設計都比較唔適合小朋友的口腔🍴 今 Product #: bonheurbonjour-【日本直送 DENT FINE 日本兒童牙線棒 (1包50入)】 2022-07-24 Regular price: $HKD$50.0 Available from: bonheurbonjour。圓咕look生活百貨👀In stock